Airhawk - sittdynor med luft

- fördelar sittrycket, reducerar vibrationer och ökar komforten.

AIRHAWK fungerar förebyggande och hjälper dig som har träsmak, domningar och ryggont. Dynorna finns i olika modeller för alla typer av fordon och sittande. Läs mer här om hur kroppen påverkas av sittande.

Tryckmätning

Problemet

Högt tryck på sittbensknölar
ger träsmak.

Tryckmätning gjord på Gel/skumsadel på MC.

Airhawk tryckmätning

Lösningen

AIRHAWK- dynan fördelar trycket över hela sittytan.

Tryckmätning gjord med
AIRHAWK Dyna.Automed Scandinavia AB Airhawk™ is manufactured by ROHO, inc. Airhawk and DRY FLOATATION are registered® trademarks of ROHO, ©2011
Automed Scandinavia AB - Europadistributör för AIRHAWK Comfort Seating System
Tegelbruksvägen 6, 178 30 Ekerö, Tel 08-560 325 20
info@automed.se, www.airhawk.se